Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
162/2014/TT-BTC 10/02/17 133
Quy định chế độ quản lý tính hao mòn tài sản ...
68/2012/TT-BTC 10/02/17 113
Quy định về đấu thầu mua sắm tài sản ...
46/2015/NĐ-CP 10/02/17 97
Về quản lý chất lượng công trình xây dựng ....
05/2015/QĐ-HĐND 10/02/17 96
Về quản lí giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre
05/2010/NĐ-HĐND 10/02/17 63
Về phân cấp quản lý tài sản nhà nước của tỉnh Bến Tre
83/2015/QH13 10/02/17 120
Về ngân sách Nhà nước
Mẫu lập dự toán 2017 17/05/16 186
Mẫu lập dự toán 2017
Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT 04/11/15 413
Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tư 21/2005/TT-BTC 04/11/15 351
Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Thông tư 20/2014/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH 21/01/15 546
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP
Cv 1007/PGD&ĐT 17/10/14 633
Về việc quyết toán quý III năm 2014
DANH SÁCH GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHẬN TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP THÁNG 9 NĂM 2014 17/10/14 841
DANH SÁCH GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHẬN TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP THÁNG 9 NĂM 2014


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành