Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
BÁO CÁO THỐNG KÊ 20/04/17 173
Các CĐCS báo cáo số liệu theo mẫu gởi email về LĐLĐ TP
11/LĐLĐ 17/04/17 105
Hướng dẫn báo cáo nhiệm kỳ
Quy trình 17/04/17 144
Đại hội CĐCS
35/LĐLĐ 14/04/17 134
Về việc dự mít tinh an toàn thực phẩm
Danh sách 14/04/17 123
Phân bổ lực lượng CĐV tham dự mít tinh Tháng hành động VSATTP
80/LĐLĐ 14/04/17 182
Thâng báo lịch thông qua văn kiện đại hội CĐCS
217/HD-TLĐ 13/04/17 274
Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết o9
12/LĐLĐ 13/04/17 104
Báo cáo số liệu tổ chức quý I
34/LĐLD 13/04/17 65
Hưởng ứng tuần lễ nước sạch
32/LĐLĐ 11/04/17 149
Báo cáo tình hình tham gia hụi có lời của CĐV
54/QĐ-LĐLĐ 11/04/17 177
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động quỹ Mái ấm CĐ
31/LĐLĐ 11/04/17 185
Vận động Quỹ Mái ấm CĐ
09/LĐLĐ 11/04/17 70
Hướng dẫn tổ chức lễ phát động tháng công nhân
Thông báo-LĐLĐ 10/04/17 239
Kiểm tra CĐCS
30/LĐLĐ 10/04/17 163
Hướng dẫn chi ĐHCĐ


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành