Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
VĂN BẢN GÓP Ý 17/08/17 118
Các CĐCS góp ý gởi LĐLĐ thành phố chận nhất ngày 25 tháng 8 năm 2017
Thể lệ 15/08/17 68
Cuộc thi báo chí công nhân công đoàn
CV 62/LĐLĐ 15/08/17 74
Về việc tham gia cuộc thi báo chí về công nhân công đoàn
Quyết định 14/08/17 117
Kểm tra CĐCS MG Tuổi Thơ
Biểu mẫu 10/08/17 140
Báo cáo phúc lợi đoàn viên
cv 61/LĐLĐ 10/08/17 145
Báo cáo thực trạng và giải pháp trình độ đoàn viên
Đề cương 31/07/17 89
Tuyên truyền kèm theo CV 60/LĐLĐ
Đề cương 31/07/17 45
Tuyên truyền kèm theo CV 60/LĐLĐ
Đề cương 31/07/17 47
Tuyên truyền kèm theo CV 60
CV 60/LĐLĐ 31/07/17 75
Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ
Gợi ý nội dung thảo luận 26/07/17 152
Các trường được phân công thảo luận xem và chuẩn bị
Thư mời 26/07/17 196
Sơ kết 6 tháng đầu năm
Thư mời 28.7 26/07/17 319
LĐLĐ mời các chủ tịch CĐCS dự họp tại trường Rạng Đông
CV 59/LĐLĐ 26/07/17 139
Củng cố hoạt động Ban nữ công
Quyết định 13/07/17 273
Khen thưởng cá nhân 2016-2017


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành