Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Hợp Đồng 18/05/17 364
Thỏa thuận TTĐM Nguyễn Kim
13/LĐLĐ 18/05/17 68
Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề năm 2017
12/LĐLĐ 18/05/17 53
Hướng dẫn kỷ niệm các ngày lễ lớn
44/LĐLĐ 17/05/17 89
Phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh với trung tâm mua sắm Nguyễn Kim
43/LĐLĐ 17/05/17 55
Tháng hành động
22/LĐLĐ 17/05/17 203
Phân bổ đại biểu dự đại hội CĐ
31/TB-LĐLĐ 17/05/17 71
Thông báo hoàn vốn vay năm 2016
20/KH-LĐLĐ 17/05/17 32
CĐ đồng hành vì sự phát triển bền vững của danh nghiệp ...
Tài liệu 17/05/17 52
Tuyên truyền
37/LĐLĐ 17/05/17 36
Tuyên truyền ô nhiễm biển
11/HD-LĐLĐ 17/05/17 58
Hướng dẫn tỷ lệ chi tài chính CĐ
10/HD-LĐLĐ 17/05/17 66
Hướng dẫn chi tài chính CĐ
39/LĐLĐ 17/05/17 47
Chia sẻ với người chăn nuôi
38/LĐLĐ 12/05/17 125
Về việc hiến máu nhân đạo lần 4
Thông Báo 09/05/17 156
Ngưng trợ cấp Quỹ tình nghĩa


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành