Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Quyết định 412/QĐ-PGD 20/10/17 49
Kiểm tra hành chính về chuyên đề thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017-2018 trường THCS Hoàng Lam
1354/PGD&ĐT 19/10/17 89
Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ Văn
CV số 2065-TrH 19/10/17 39
v/v tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn
Quyết định 408/QĐ-PGD 19/10/17 200
Kiểm tra hành chính và chuyên ngành trường THCS Sơn Đông
Gửi Trường THCS Hoàng Lam, Mỹ Hoá
THÔNG BÁO 18/10/17 95
Thông báo
1334/PGD&ĐT 18/10/17 119
Về việc nhận xét nhập liệu trên hệ thống VnEdu
Quyết định 12994/QĐ-SGD 17/10/17 56
QĐ v/v thành lập Ban tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn
CV số 2107-TrH 17/10/17 20
v/v giới thiệu cuộc thi "Sáng tạo xã hội 2017"
Công văn 1329/PGD 16/10/17 118
Về việc tổ chức Hội thi NCKHKT vòng chung khảo dành cho học sinh THCS NH 2017-2018
CV số 1978-TrH 16/10/17 36
v/v tham dự lớp tập huấn phòng, chống bệnh Dại năm 2017
Giấy mời 1327/GM-PGD 16/10/17 48
Họp sinh hoạt chuyên môn môn Thể dục NH 2017-2018
Giấy mời 1309/GM -PGD 12/10/17 73
Giấy mời họp sinh hoạt chuyên môn Mỹ Thuật NH 2017-2018
Giấy mời 1293/GM-PGD 09/10/17 63
Dự hoạt động chuyên môn tiếng Anh năm 2017
Công văn 1258/PGD 03/10/17 61
Về việc tham quan triển lãm chuyên đề "Văn hoá Người Chăm Ninh Thuận"
Giấy mời 1227/GM-PGD 27/09/17 91
Về việc Hội thảo nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành