Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Giấy mời 1001/GM-PGD 15/08/17 120
Về việc dự tổng kết cấp tiểu học NH 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ NH 2017-2018
Thông báo nhận ấn phẩm 11/08/17 81
Thông báo nhận ấn phẩm
THÔNG BÁO 08/08/17 214
THÔNG BÁO
Giấy mời 1440/SGD&ĐT-GDTH họp triển khai phần mềm xây dựng thực đơn dinh dư 26/07/17 112
Giấy mời 1440/SGD&ĐT-GDTH họp triển khai phần mềm xây dựng thực đơn dinh dưỡng cho các trường tiểu học có tổ chức bán trú
Công văn 881/PGD 26/07/17 121
Về việc tổ chức kiểm tra, bàn giao học sinh lần 2, năm học 2017-2018
Công văn 754/PGD&ĐT 20/06/17 315
Về việc thực hiện các loại hồ sơ sổ sách đối với cấp tiểu học NH 2017-2018
Kết quả sáng kiến 09/06/17 521
Các trường căn cứ kết quả này xét thi đua NH 2016-2017
Công văn 692/PGD 07/06/17 287
Về việc thực hiện dạy môn tin học và mỹ thuật đối với cấp tiểu học từ năm học 2017-2018
Công văn 691/PGD 07/06/17 209
V/v thực hiện các loại sổ sách tham khảo đối với cấp tiểu học từ NH 2017-2018
Giấy mời về việc họp xét thi đua cụm tiểu học NH 2016-2017 05/06/17 164
Giấy mời về việc họp xét thi đua cụm tiểu học NH 2016-2017
THÔNG BÁO 01/06/17 161
THÔNG BÁO NHẬN TIỀN THƯỞNG GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TH
Quyết định 177/QĐ-PGD 25/05/17 143
Về việc phúc tra kết quả khắc phục hạn chế sau kiểm tra hành chính và chuyên ngành Trường TH Phú Thọ
Thông báo 22/05/17 175
Thông báo
Công văn 538/GM-PGD 15/05/17 146
Giấy mời về việc dự tập huấn "Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học"
492/GM-PGD&ĐT 08/05/17 221
Giấy mời tập huấn dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành