Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
1353/PGD&ĐT-TH 19/10/17 108
Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Anh
Kế hoạch 1337/KH-PGD 17/10/17 224
Tổ chức bồi dưỡng CBQL và giáo viên trường TH trong đợt nghỉ giữa kỳ I NH 2017-2018
Quyết định 399/QĐ-PGD 10/10/17 239
Kiểm tra hành chính và chuyên ngành trường TH Mỹ Thạnh An
Công văn 1301/PGD 10/10/17 124
Về việc tổ chức đánh giá học sinh giữa KHI NH 2017-2018
Công văn 1289/PGD 09/10/17 158
Về việc cử giáo viên dự lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học về giáo dục cho trẻ em khó khăn
Quyết định 362/QĐ-PGD 02/10/17 143
Kiểm tra hành chính về chuyên đề quản lý chuyên môn Trường TH Phường 7
Công văn 1135/PGD 13/09/17 335
Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ NH 2017-2018 đối với bậc Tiểu học
Coông ăn 1123/PGD 08/09/17 241
Về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên NH 2017-2018 và những năm học tiếp theo
Giấy mời 1117/GM-PGD 08/09/17 141
Họp các tổ bộ môn cấp Tiểu học
1067/PGD&ĐT 31/08/17 219
Giới thiệu vở thực hành luyện viết
Giấy mời 1001/GM-PGD 15/08/17 171
Về việc dự tổng kết cấp tiểu học NH 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ NH 2017-2018
Thông báo nhận ấn phẩm 11/08/17 93
Thông báo nhận ấn phẩm
THÔNG BÁO 08/08/17 228
THÔNG BÁO
Giấy mời 1440/SGD&ĐT-GDTH họp triển khai phần mềm xây dựng thực đơn dinh dư 26/07/17 119
Giấy mời 1440/SGD&ĐT-GDTH họp triển khai phần mềm xây dựng thực đơn dinh dưỡng cho các trường tiểu học có tổ chức bán trú
Công văn 881/PGD 26/07/17 130
Về việc tổ chức kiểm tra, bàn giao học sinh lần 2, năm học 2017-2018


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành