Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Giấy mời 1639/GM-PGD 07/12/17 136
Về việc dự khai mạc Hội thi viết chữ đẹp -Vẽ tranh cấp thành phố NH 2017-2018
Quyết định 431/QĐ-PGD 06/12/17 166
Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp - Vẽ tranh dành cho học sinh cấp tiểu học thành phố Bến Tre NH 2017-2018
Công văn 1623/PGD 05/12/17 80
Về việc điều chuyển bàn ghế GV-HS thừa của trường TH Phú Thọ
Công văn 1615/PGD 01/12/17 420
Về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối HKI NH 2017-2018 cấp tiểu học
Giấy mời 01/GM-CTH 28/11/17 121
Về việc thống nhất các tiêu chí thi đua Cụm tiểu học NH 2017-2018
Công văn 1506/PGD 08/11/17 113
Về việc giới thiệu bổ sung sách tham khảo môn tiếng Anh cấp tiểu học
LỊCH HOẠT ĐỘNG TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018 03/11/17 190
LỊCH HOẠT ĐỘNG TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018
Kế hoạch 1440/KH-PGD 02/11/17 317
Về việc tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp - Vẽ tranh cấp tiểu học thành phố Bến Tre, NH 2017-2018
Công văn 1414/PGD 01/11/17 112
Về việc cử giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học về giáo dục cho trẻ khó khăn
Giấy mời 30/10/17 202
Tổ chức Hội giảng cấp Tiểu học
Quyết định 417/QĐ-PGD 26/10/17 184
Kiểm tra hành chính về chuyên đề quản lý chuyên môn trường TH Nhơn Thạnh
Gửi Trường TH Nguyễn Trí Hữu, TH Bến Tre
Quyết định 418/QĐ-PGD 26/10/17 316
về việc kiểm tra hành chính và chuyên ngành trường TH Phú Nhuận
Gửi Trường TH Bình Phú, TH Bến Tre, TH Mỹ Thạnh An
1353/PGD&ĐT-TH 19/10/17 179
Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Anh
Kế hoạch 1337/KH-PGD 17/10/17 273
Tổ chức bồi dưỡng CBQL và giáo viên trường TH trong đợt nghỉ giữa kỳ I NH 2017-2018
Quyết định 399/QĐ-PGD 10/10/17 260
Kiểm tra hành chính và chuyên ngành trường TH Mỹ Thạnh An


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành