Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Quyết định 176/QĐ-PGD 22/05/17 73
Về việc phúc tra kết quả khắc phục hạn chế sau kiểm tra hành chính và chuyên ngành trường MN Phú Khương
Quyết định 175/QĐ-PGD 19/05/17 75
Về việc kiểm tra chuyên đề tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục MG Tuổi Thơ
Quyết định 174/QĐ-PGD 19/05/17 60
V/v kiểm tra chuyên đề tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường MG Nhơn Thạnh
523/PGD&ĐT 12/05/17 208
Về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục phổ cập MN 5 tuổi năm 2017
Báo cáo thống kê mầm non 12/05/17 171
Đề nghị các trường báo cáo bằng văn bản (báo cáo + biểu thống kê) gởi về PGD (đ/c Thuỷ) hạn chót ngày 22/5/2017.
Danh Mục 08/05/17 95
Tài liệu MN-Sách tham khảo
Công văn 468/PGD 03/05/17 176
Về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non
Danh sách 27/04/17 177
Trẻ PC theo xã phường
Công văn 367/PGD&ĐT-GDMN 27/04/17 85
Về việc khảo sát nhu cầu và báo cáo số liệu chuẩn bị triển khai thực hiện thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với tiếng anh
Đề nghị các trường báo cáo gấp số liệu vào sáng mai 28/4/2017
Công văn 406/PGD 18/04/17 84
Về việc thu thập bài, ảnh về giáo dục mầm non phục vụ công tác truyền thông
Kế hoạch 372/KH-PGD 11/04/17 261
Triển khai chuyên đề "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020
Công văn 356/PGD 10/04/17 90
Về việc giám sát thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN
Kế hoạch 343/KH-PGD 07/04/17 124
Tổ chức Hội thảo chuyên đề "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm" NH 2016-2017
Giấy mời 332/GM-PGD 04/04/17 148
Về việc dự hội thảo chuyên đề "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm"
Giấy mời 331/GM-PGD 04/04/17 137
Về việc họp chuyên môn


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành