Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Thư mời 998/TM-PGD 15/08/17 101
Tổng kết năm học 2016-2017, triển khai Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018.
Công văn 910/PGd&ĐT-GDMN 02/08/17 245
Về việc triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và giáo viên mầm non năm học 2017-2018
Danh sách cán bộ, giáo viên dự tập huấn GDHN 04/07/17 243
Danh sách cán bộ, giáo viên dự tập huấn Giaó dục hoà nhập
Kế hoạch 760/KH-PGD&ĐT 21/06/17 335
Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non NH 2017-2018
Kết quả sáng kiến 09/06/17 389
Các trường căn cứ kết quả này để xét thi đua NH 2016-2017
Công văn 695/PGD-GDMN 08/06/17 114
Về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2017 đối với cấp học mầm non
Công văn 696/PGD&ĐT-GDMN 08/06/17 148
Về việc cập nhật dữ liệu phần mếm quản lý giáo dục mầm non
Công văn 615/PGD 25/05/17 102
Về việc hưởng ứng Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2017
Công văn 606/PGD 25/05/17 99
Về việc đăng ký lại tài liệu mầm non phục vụ năm học 2017-2018
Quyết định 176/QĐ-PGD 22/05/17 109
Về việc phúc tra kết quả khắc phục hạn chế sau kiểm tra hành chính và chuyên ngành trường MN Phú Khương
Quyết định 175/QĐ-PGD 19/05/17 102
Về việc kiểm tra chuyên đề tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục MG Tuổi Thơ
Quyết định 174/QĐ-PGD 19/05/17 96
V/v kiểm tra chuyên đề tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường MG Nhơn Thạnh
523/PGD&ĐT 12/05/17 261
Về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục phổ cập MN 5 tuổi năm 2017
Báo cáo thống kê mầm non 12/05/17 200
Đề nghị các trường báo cáo bằng văn bản (báo cáo + biểu thống kê) gởi về PGD (đ/c Thuỷ) hạn chót ngày 22/5/2017.
Danh Mục 08/05/17 125
Tài liệu MN-Sách tham khảo


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành