Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Giấy mời họp MN, MG 13/01/17 131
Giấy mời họp MN, MG
Công văn 10/SGD&ĐT-GDMN ngày 03/01/2017 04/01/17 193
V/v thi giáo viên giỏi cấp tỉnh mầm non 2016-2017
Danh sách Giáo viên trả lời học không nghiêm túc 03/01/17 419
Danh sách Giáo viên trả lời học không nghiêm túc
Thông báo 148/TB-CĐBT ngày 21/12/2016 30/12/16 154
Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mầm non
Kết quả thi GVDG cấp mầm non vòng năng lực 28/12/16 353
Kết quả thi GVDG cấp mầm non vòng năng lực
Mẫu thống kê giữa năm học 2016-2017 06/12/16 178
Đề nghị các trường báo cáo theo mẫu gửi về PGD (Đ/c Thủy) hạn chót ngày 20/12/2016
QĐ 4152 18/11/16 181
CỜ CỦA BỘ GIÁO DỤC
Thư mời 1077/TM-PGD 14/11/16 122
Hội giảng chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
Giấy mời 1072/GM-PGD 09/11/16 148
Họp rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình GDMN theo Thông tư 17/TT-BGD&ĐT (Bộ Giáo dục khảo sát).
THÔNG BÁO 08/11/16 104
Các đơn vị chưa nộp danh sách CB, GV làm đầu mối CNTT
Phiếu khảo sát 07/11/16 92
Gửi các trường MN, MG ngoài công lập và các nhóm trẻ tư thục.
Do nhu cầu tuyển dụng giáo viên của các trường mầm non tư thục, các nhóm trẻ tư thục độc lập. PGD&ĐT lấy phiếu khảo sát nhu cầu h
THÔNG BÁO NHẬN QUYẾT ĐỊNH 07/11/16 146
THÔNG BÁO NHẬN QUYẾT ĐỊNH
Kết quả thi GVDG cấp mầm non 04/11/16 492
Kết quả thi GVDG cấp mầm non
Công văn 1039/PGD 01/11/16 127
V/v cập nhật phần mềm mầm non
Giấy mời 1038/GM-PGD 01/11/16 154
V/v dự hội giảng chuyên đề


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành