Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Công văn 310/SGD&ĐT-GDMN ngày 17/2/2017 23/02/17 103
V/v triển khai phần mềm quản lý GDMN
Quyết định 65/QĐ-PGD 14/02/17 281
Về việc kiểm tra hành chính và chuyên ngành trường MN Phú Khương
Quyết định 63/QĐ-PGD 13/02/17 103
Về việc kiểm tra chuyên đề Tự đánh giá KĐCLGD Trường MG Họa Mi
Quyết định 64/QĐ-PGD 13/02/17 62
Về việc kiểm tra chuyên đề Tự đánh giá KĐCLGD trường MN Hoa Hồng
Công văn 120/PGD-GDMN 10/02/17 92
Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non
CV số 182-MN 25/01/17 121
v/v dự họp chuẩn bị cho kì thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp học giáo dục mầm non
Thông báo 159/TB-SGD 24/01/17 138
Thông báo số 1 Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp học giáo dục mầm non năm học 2016-2017
Quyết định 90/QĐ-SGD 24/01/17 100
QĐ v/v thành lập Ban chấm thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non năm học 2016-2017
Giấy mời họp MN, MG 13/01/17 154
Giấy mời họp MN, MG
Công văn 10/SGD&ĐT-GDMN ngày 03/01/2017 04/01/17 239
V/v thi giáo viên giỏi cấp tỉnh mầm non 2016-2017
Danh sách Giáo viên trả lời học không nghiêm túc 03/01/17 954
Danh sách Giáo viên trả lời học không nghiêm túc
Thông báo 148/TB-CĐBT ngày 21/12/2016 30/12/16 163
Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mầm non
Kết quả thi GVDG cấp mầm non vòng năng lực 28/12/16 404
Kết quả thi GVDG cấp mầm non vòng năng lực
Mẫu thống kê giữa năm học 2016-2017 06/12/16 189
Đề nghị các trường báo cáo theo mẫu gửi về PGD (Đ/c Thủy) hạn chót ngày 20/12/2016
QĐ 4152 18/11/16 185
CỜ CỦA BỘ GIÁO DỤC


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành