Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Công văn 1265-CV/ĐTN 19/05/17 53
Về việc treo băng rol tuyên truyền đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM thành phố Bến Tre lần thư XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Công văn 1264-CV/ĐTN 16/05/17 108
Về việc thông báo thời gian khai mạc hè và lịch tổ chức sinh hoạt hè năm 2017
255-CV/HĐĐ 12/05/17 164
Về việc triệu tập đại biểu tham dự hoạt động Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM
Kế hoạch 67-KH/HĐĐ 04/05/17 47
Cấp phát sổ theo dõi chương trình rèn luyện đội viên NH 2016-2017
Công văn 1253-CV/ĐTN 04/05/17 89
Về việc phát động tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng tỉnh Bến Tre năm 2017
Công văn 252-CV/HĐĐ 04/05/17 120
V/v báo cáo tổng kết NH 2016-2017
Công văn 125-CVLT-ĐTN-PGD 27/04/17 105
Về việc cử học sinh hỗ trợ Đại hội
Thông báo 173-TB/ĐTN 27/04/17 75
Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó bí thư Đoàn TNCS HCM thành phố Bến Tre
Thông báo 337-TB/TĐTN-NTN 27/04/17 74
Về việc chiêu sinh lớp "Học kỳ trong quân đội" tỉnh Bến Tre năm 2017
Công văn 250-CV/HĐĐ 24/04/17 92
Về việc đề nghị xét tặng học bổng Doraemon NH 2016-2017
Công văn 124/CVLT-ĐTN-PGD 24/04/17 88
Về việc tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Tháng hành động vì trẻ em - khai mạc hoạt động hè năm 2017
Công văn 123/CVLT-ĐTN-PGD 24/04/17 47
Về việc phát động tham gia Chương trình "Học kỳ trong quân đội" tỉnh Bến Tre năm 2017
Công văn 2146-CV/ĐTN 24/04/17 104
Về việc mời dự họp
Quyết định 589/QĐ-ĐTN 20/04/17 197
Khen thưởng học sinh đạt giải trong Hội thi Tin học trẻ thành phố Bến Tre NH 2016-2017
Thông báo 172-TB/ĐTN 20/04/17 84
Về việc tổ chức trao thưởng học sinh đạt giải trong hội thi "Tin học trẻ" thành phố Bến Tre NH 2016-2017


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành