Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Giấy mời 1186/GM-PGD 19/09/17 54
Về việc dự họp giao ban lần 1 NH 2017-2018
Công văn 1185/PGD 19/09/17 20
Về việc báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2017
Thông báo thay đổi địa điểm họp 19/09/17 71
Thông báo thay đổi địa điểm họp
Công văn 1181/PGD&ĐT-KTr 19/09/17 175
Về việc chuẩn bị đón Đoàn thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thanh tra các khoản thu đầu NH 2017-2018
Quyết định 4548/QĐ-UBND 18/09/17 181
Về việc công nhận trường đạt chuẩn "Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích" NH 2016-2017
Công văn 1175/PGD 18/09/17 113
Về việc báo cáo thực hiện mô hình "Dân vận khéo" năm 2017
Công văn 1180/BC-PGD&ĐT 18/09/17 162
Về việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
Thư mời 1171/TM-PGD 18/09/17 176
Về việc họp công tác thư viện thiết bị trường học
Thông báo gửi báo cáo xã hội hoá Quý III 15/09/17 114
Thông báo gửi báo cáo xã hội hoá Quý III
311/BC-LHH 15/09/17 245
Tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
2468/KH-BCD 15/09/17 270
Diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết
1159/PGD&ĐT 15/09/17 427
Hướng dẫn học 2 buổi/ngày
1158/PGD&ĐT 15/09/17 312
Chỉ đạo học tiếng Anh
1156/PGD&ĐT-TVTB 15/09/17 242
Triển khai chương trình công tác thư viện trường học
1155/KH_PGD&ĐT 15/09/17 501
Kiểm tra hành chính về công ta1c tuyển sinh đầu cấp và các khoản thu


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành