Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
CV số 1640-GDTH 18/08/17 30
v/v họp triển khai thí điểm việc dạy học tiếng Anh với người nước ngoài cho học sinh mầm non, tiểu học
Công văn 1021/PGD 18/08/17 11
Về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết
Công văn 1022/PGD 18/08/17 54
Về việc thực hiện các nguồn thu trong các đơn vị trường học trực thuộc PGD&ĐT từ NH 2017-2018
Thông báo 03/TB-GDNN-GDTX 18/08/17 195
Về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực tiếng anh (A2, B1, B2, C1) khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Công văn 1010/PGD 18/08/17 120
Về việc thực hiện chế độ nghỉ bù cho giáo viên có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè
Thông báo 1007/TB-PGD 16/08/17 474
Thông báo ý kiến kết luận của PGD&ĐT tại Phiên họp Hiệu trưởng lệ kỳ tháng 8 năm 2017
Công văn 1006/PGD 16/08/17 179
Về việc báo cáo danh sách học sinh tiểu học và THCS NH 2017-2018
Công văn 1004/PGD 16/08/17 112
Về việc thống kê số liệu học sinh biết bơi và đăng ký mô hình"Toàn trường học sinh biết bơi" NH 2017-2018
Quyết định 4293/QĐ-UBND 15/08/17 772
Về việc công nhận Lao động tiên tiến NH 2016-2017
Quyết định 3994/QD-UBND 15/08/17 979
Về việc công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở NH 2016-2017
Thông báo nhận học bổng 15/08/17 135
Thông báo nhận học bổng
công văn 997/PGD 14/08/17 264
Về việc phối hợp tổ chức Hội thao chăm sóc sức khoẻ giáo viên nữ
Công văn 996/PGD 14/08/17 156
Về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, thực hiện các quy định về DTHT trong NH 2017-2018
CV số 1565-CTTT 14/08/17 114
v/v cử giáo viên, học sinh hỗ trợ lễ trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký năm 2017
Thông báo 989/TB-PGD 14/08/17 189
Về việc uỷ quyền xử lý công việc của Trưởng phòng


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành