Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Kế hoạch 170/KH-PGD 27/02/17 114
Thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2017
Kế hoạch 168/KH-PGD 27/02/17 83
Thực hiện Chương trình 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2017
Thông báo 27/02/17 130
Thi Violympic
Thông Báo 27/02/17 108
Về việc không gởi danh sách kết quả học sinh thi violympic
THÔNG BÁO 24/02/17 299
Đề nghị các trường rà soát danh sách nếu có điều chỉnh báo về bộ phận TCCB trước 9 giờ ngày 27/02/2017
Thông báo về hội thi Thanh lịch công sở đêm 28/02 24/02/17 368
Thông báo về hội thi Thanh lịch công sở đêm 28/02
Thông báo về hội thi Thanh lịch công sở 24/02/17 380
Thông báo về hội thi Thanh lịch công sở
Giấy mời 161/GM-PGD 22/02/17 378
Về việc mời họp triển khai thực hiện Thông tư 44/2014/TT-BGD&ĐT
CV 328/SGD&ĐT 22/02/17 179
v/v thông báo đăng ký danh sách dự thi TOEFL Primary, Junior và ITP (có bổ sung)
CV số 331-CTTT 22/02/17 103
v/v Liên hoan Kể chuyện quốc tế.
Quyết định 69/QĐ-PGD 22/02/17 112
Về việc thành lập ban tổ chức hội thi Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố NH 2016-2017
Công văn 159/PGD&D(T ngày 21/2/2017 22/02/17 169
V/v tổ chức hoạt động ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2017
Công văn 156/PGD&D(T ngày 21/2/2017 22/02/17 191
V/v tập huấn nâng cấp phần mềm MISA
Danh sách 22/02/17 110
Dự thi TPT Đội giỏi cấp thành phố 2016-2017
Công văn 328/SGD&ĐT-GDTrH ngày 20/2/2017 22/02/17 186
V/v thông báo đăng ký thi TOEFL Primary


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành