Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Công văn 597/PGD 24/05/17 12
Về việc hưởng ứng tuần lễ biển hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2017
Công văn 596/PGD 24/05/17 9
Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Công văn 590/PGD 24/05/17 45
Về việc báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ giáo viên năm học 2016-2017
Công văn 588/PGD 24/05/17 67
Về việc hưởng ứng "Chiến dịch những giọt máu hồng" năm 2017
Thông báo về việc báo cáo công tác phòng chống AIDS 24/05/17 101
Thông báo về việc báo cáo công tác phòng chống AIDS
Kế hoạch tháng hành động vì trẻ em 2017 23/05/17 78
Các trường in mang theo vào buổi họp khai mạc hè sáng 25/5/2017 tại thành ủy
Giấy mời khai mạc hè 2017 23/05/17 124
Giấy mời khai mạc hè 2017
Thông báo 1109/TB-SGTVT 23/05/17 204
Về việc đổi giấy phép lái xe bằng bìa giấy sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET
Bảng tin tuyên truyền nhanh 23/05/17 70
Bảng tin tuyên truyền nhanh
THÔNG BÁO 22/05/17 207
Thông báo
Thông báo việc đăng nhập EMIS online 22/05/17 97
Thông báo việc đăng nhập EMIS online
Công văn 580/PGD 22/05/17 70
V/v triển khai Luật trẻ em và tháng hành động vì trẻ em năm 2017
CV 962/SGD&ĐT-TCCB 22/05/17 215
Về việc hướng dẫn vận dụng các thành tích để tính sáng kiến trong thực hiện xét đánh giá công chức, viên chức
Công văn 3176/UBND-TCĐT 18/05/17 229
Về việc hỗ trợ kinh phí
Công văn 569/PGD 17/05/17 188
Về việc rút kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch báo cáo


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành